Náš program

Nedostali se Vám do rukou naše tištěné volební noviny DOBŘANSKÉ VÝHLEDY? Pak si je můžete prohlédnout v elektronické verzi. Šlovické výhledy jsou speciální příloha pro obyvatele Šlovic ;-)


Program se tvoří snadno, když je doba čitelná. Pro příští volební období vidíme výhody hlavně v pružnosti, ve schopnosti předvídat a vytvářet zásobu rozumných projektů. Přesto chceme být maximálně čitelní, abyste cítili jistotu, kam hlas pro nás město zavede. Na této stránce nacházíte výběr programových bodů, které podle nás nejlépe vystihují pravděpodobný směr.

Náš program jistot do nejisté doby 

Motto: Být mostem přes rozbouřené doby, být vám dobrým parťákem na cestě k lepším časům. 

Ubráníme vás proti nebezpečným nápadům vrchnosti

 • jsme proti současným návrhům na zastavění letiště = nedovolíme zničení nivy zadrátováním velmi vysokým napětím, zabráníme přílivu agenturních zaměstnanců, zabráníme halám mezi Vodním Újezdem a lesoparkem
 • v případě nutnosti přeneseme důležité pravomoci ze Stodu do Dobřan i za cenu toho, že budeme samostatnou obcí s rozšířenou působností (ORP) neboli sídlem malého okresu

Naplno využijeme dotace na řešení problémů města

 • budeme usilovat o rozšíření čistírny odpadních vod, vodovodu a kanalizace do Vodního Újezdu, v případě prolomení majetkové blokády i do Šlovic
 • nové prostory pro školství všech stupňů a zkvalitnění stávajících (nové třídy pro výuku a družinu ZŠ, prostory pro ZUŠ, dětská skupina Šlovice, rekuperace vzduchu v obou budovách ZŠ)
 • investice do okolí města (zdravá krajina, cyklostezky)

Přizpůsobíme se bouřlivým změnám na trhu s energiemi a stavebními pracemi

 • prověříme možnosti alternativních zdrojů vytápění
 • budeme investovat s nejlepším poměrem cena/výkon
 • ještě zesílíme tlak na energetické úspory v budovách města

Pomůžeme vám i spolkům, aby vás a je ceny paliv nezničily

 • pomůžeme vám se žádostmi o státní podporu
 • udržíme ceny našich služeb co nejníže
 • snížíme energetickou náročnost městských bytů
 • zajistíme dostupné dřevo z našich lesů pro místní
 • podpoříme finančně spolky v dostačující míře pro překonání energetické krize

Rekonstruujeme další komunikace, oddělíme dešťové vody od splaškových, zařídíme zakopání drátů pod zem

 • Plzeňská, Stromořadí, Sokolovská, Habrmannova, Studniční, Zahradní
 • chodník při II/180 (přes nový most) do Dobřánek

Zvýšíme bezpečnost

 • dotáhneme projekt pro semafory na tř. 1. máje (křižovatky s ulicemi Sokolovská a Lipová)
 • budeme usilovat o omezení rychlosti nákladních aut ve Šlovicích
 • odlehlá místa ochráníme mobilními kamerami nezávislými na elektrické přípojce

V době nedostatku financí nezapomeneme ani na zázemí pro kulturu a prostory pro rekreaci

 • vybereme spolu s vámi lokalitu pro kulturní dům, naprojektujeme a když těžké časy dovolí, dojde i na realizaci
 • zrekonstruujeme zázemí v hale
 • nezapomeneme na drobné milé projekty v oblasti zeleně
 • vylepšíme zázemí pro společenský život ve Šlovicích a ve Vodním Újezdě
 • zkrášlíme okolí města alejemi, remízy, cestami - například Kostelní cesta do Chlumčan, nová stezka pro cyklisty nad lesoparkem

Nedovolíme, aby vás ohrozil tlak developerů

 • nepustíme developery do kasáren, dokud nebude jasné, že neuškodí
 • budeme se snažit uřídit výstavbu nad firmou PEBAL, aby tam vzniklo něco, co lidé chtějí, například LIDL
 • nebudeme prodávat zbrkle pozemky v Průmyslové ulici, půjdeme raději cestou pronájmu a spolupráce

Budeme pečovat o atmosféru ve městě

 • udržíme vaši jistotu, že máte na radnici zastání
 • budeme bránit dobrodruhům, aby vás v této těžké době ještě strašili blbostmi
 • naplno rozjedeme program Prima Pančava

Po přečtení těchto konkrétních bodů se sluší dodat, že nejsme tak pyšní, abychom si věřili, že jsme odhadli všechna budoucí úskalí v takto nejistých časech. Určitě budeme muset řešit i nepříjemné věci, které si třeba dosud ani neumíme představit. Čeho se budeme držet při rozhodování v nenadálých situacích? Našich hodnot!

Odvaha - jdeme s kůží na trh a nebojíme se čelit nepříjemnostem

Originalita - nebojíme se prosazovat nezvyklá řešení, na která si zatím nikdo netroufl

Rodáctví - dbáme na to, abychom se nestali jen noclehárnou Plzně

Koncepčnost - neděláme věci, které se tlučou s programovými dokumenty města - hlavně s Programem rozvoje města

Soustředění - máme tah na branku, nenecháme se rozptylovat

Humor - nestojíme o společnost, kde se na sebe lidi jen mračí

Upřímnost - nic netajíme, vše říkáme hned

Vlídnost - nekřičíme, neježíme se zbytečně

Otevřenost - nasloucháme všem názorům, kvalitní pomáháme dotáhnout

Obratnost - umíme improvizovat, když přijde krize

Důslednost - umíme udržet směr i u dlouhodobých projektů

Pracovitost - dáme hodně na to, jak kdo dělá, ty, co mají jen řeči, moc nebereme


Níže naleznete body programu, které byly zveřejněny v zářijových Dobřanských listech. Aktualizace této stránky proběhla po roznosu novin, které jsme Vám před volbami osobně doručili do schránek.

Takto jsme stručně shrnuli "co bylo" a "co máme v plánu" pro inzerci do Dobřanských listů 9/2022.  

Revizí volebního programu 2018 -2022 jsme zjistili: 

S námi volíte jistotu:

 • Jistotu, že se kostlivci nezametají pod koberec! * Jistotu, že město své plány neohýbá podle ekonomických zájmů firem a developerů!

Povedlo se nám ustát všechny tlaky a město nijak nedoplácí na cizí podnikání. Kauza Líně je jen jedním z příkladů.

 • Jistotu, že smíte do všeho mluvit!

Kvůli pandemii jsme spolu mluvili méně, než jsme byli zvyklí, i tak se nic nedomlouvalo za zády občanů.

 • Jistotu, že se pečuje o zeleň a přírodu ve městě i v okolí!

Sady, aleje, náplavka, investice do lesů... Co dodat?

 • Jistotu, že zvládáme sami hodně z toho, na čem se dříve přiživovaly firmy (Radbuzafest, mediální zastupování, bytové hospodářství)!

Město navýšilo své vlastní kapacity v dopravě dřeva i sekání trávy, na žádný outsourcing jsme nepřešli.

 • Jistotu, že pracujeme za každých okolností. Jako vítězové i jako opozice hlídáme, aby se nešlo zpět do polomafiánského přítmí!

Zadávání zakázek se nadále zpřísnilo a město nakupuje i nadále za velmi příhodné ceny, hlavně komunikace a inženýrské sítě.

 • Jistotu, že nepřivedeme k moci komunisty!

To jsme moc plnit nemohli, protože jste je do zastupitelstva vůbec nepustili. I tak jsme této kritické skupině umožnili alespoň účast v kontrolním výboru.

 • Jistotu, že se nenecháme koupit ani za peníze ani za pochlebování!

Po pravdě, naše pověst je taková, že už to nikdo ani moc nezkouší.

 • Jistotu, že neutečeme od rozdělané práce za lepším!

Posuďte sami, jestli v tom máme vroubek. Ztratili jsme jednoho důležitého jedince. Bylo to ale spíše z osobních důvodů. Ne každý se typově hodí do dlouhodobé nepřetržité krize, kterou tohle volební období bylo.

 • Jistotu, že trávíme většinu pracovní doby v Dobřanech, jsme vám na blízku, jsme vám k dispozici!

Kdo to dodržel, je s námi pořád.

 • Jistotu, že si spolky nepohorší!

Zvláště za Covidu byla pomoc města pro mnohé záchrannou kotvou.


Náš program:

 • Důsledně se držíme Programu rozvoje města.

Splněno, program byl prověřený i novým průzkumem.

 • Budeme všechny projekty zveřejňovat před realizací na webu a v přiměřené podobě i v listech, aby se lidé mohli vyjádřit.

Splněno, až to mnohým vadí, že lidé vědí všechno včas a na rovinu.

 • Důsledně se budeme i nadále držet směrnic na zadávání veřejných zakázek, které městu ušetřily miliony.

Ještě zpřísňujeme a hledáme další oblasti, kde utáhnout šrouby.

 • Zabráníme tomu, aby na zfušované stavby firmy Malý dopláceli lidé.

Pro lidi z Loudů 1028 a 1029 jsme udělali maximum, aby převzali byty v přiměřeném opotřebení za 20 let.

 • Budeme nadále zvyšovat podporu spolků.

V absolutních číslech dotace nevzrostly, protože se spoustu věcí nesmělo, ale i tak podpora rozhodně byla účinná. A spolky nám to vrátily při řešení válečné krize.

 • Zahájíme širokou debatu o umístění a formě nového kulturního zařízení.

Dokonce je debata téměř hotová a začne se projektovat.

 • Na sídlišti Pančava budeme důsledně projednávat vzhled veřejných prostranství vč. parkování.

Úvodní setkání k projektu Prima Pančava bylo i v rouškách, na popud občanů jsme sjednotili vzhled hnízd na odpady.

 • Dodáme studii sídliště Hornická a uskutečníme její závěry. Začneme odvodněním oblasti.

Hotovo je odvodnění, rekonstrukce Hornické ulice i nové parkoviště, pokračovat se bude rekonstrukcí Stromořadí spolu se zakopáním drátů pod zem.

 • Využijeme změny zákona a zasadíme se o jasná a vstřícná pravidla pro majitele domů v památkové zóně, už žádné chaotické rozhodování památkářů!

Oba potřebné dokumenty se tvoří, plán ochrany podpořilo hejtmanství jako první projekt tohoto typu v Plzeňském kraji.

 • Hlavní investiční prioritou bude opět infrastruktura, silnice, vodovody i kanalizace.

Rekordní investice do této oblasti hovoří samy za sebe.


-----------------------------------------------------------------------------------

Ve volebním období 2014 - 2018 jsme vyřešili to, co bylo do roku 2014 "neřešitelné":

 • Prosadili jsme zákaz tranzitu kamionů.

 • Zajistili jsme dětské hřiště pro Vodní Újezd.

 • Vyřešili jsme velký bezpečnostní problém naproti II. stupni ZŠ.

 • Přípravu kanalizace pro Šlovice jsme postavili na reálný základ.

Co dalšího se povedlo:

 • Zpřísnili jsme režim zadávání zakázek - soutěží se férověji.

 • Na radnici si můžete své věci vyřizovat v důstojných podmínkách.

 • Zabránili jsme ztrátě pozemků pod fotbalovým hřištěm (žaloba katolické církve).

 • Znemožnili jsme umístění podniků, které by do města přitáhly agenturní pracovníky.

 • Vrátili jsme seniorům jejich oblíbenou akci v kulturním sále psychiatrické nemocnice.

 • Narovnali jsme ceny nájmů zemědělské půdy a více než zdvojnásobili příjem z prodávaného dřeva.

 • Uzavřeli jsme dohodu, že velké firmy budou přispívat na život ve městě - více peněz na akce a pro spolky.