Lékařská péče v Dobřanech není ohrožena

11.07.2022

Lékařská péče v Dobřanech není ohrožena - fakta proti panice
Snížení počtu gynekologů ve městě je objektivně nemilé a nikoho nepotěšilo, ale když nám to pan doktor při osobním jednání vysvětlil, lidsky ho chápeme. Včetně jeho nespokojenosti s přehnanou reakcí na jeho svobodné rozhodnutí.
Potřeba zviditelnit se za každou cenu v kampani ale posunula laťku kultury o pěkných pár pater níže. Začíná se strašit tím, že středisko zůstane prázdné, protože město šponuje nájmy.
Pokud máte raději realitu, můžete se z paniky vyléčit. Jestliže se rádi bojíte a nadáváte nad pohádkovými příběhy o lichvářských nájmech, zůstaňte, kde jste. Každý přece žije, jak umí a jak chce.Jak je to s nájmy ve zdravotním středisku?
V roce 2014 se lékaři stěhovali ze starého střediska do nového a slíbili jsme jim, že na metr budou platit stejně, přičemž energie v novém domě byly logicky nižší. Slib se splnil, ale ordinace byly často větší. Tedy až do konce minulého roku platili nájmy ve výši roku 1997. V roce 2022 došlo k úpravě, kdy jsme lékaře osvobo-dili od povinnosti platit nájem i za chodby, ale sazba za metr se upravila dle aktuálního ceníku města.
Jak to tedy je u zpolitizované ordinace?
Měsíční nájem od 9.5. 2012: 1165
Měsíční nájem od 14.8. 2014: 1657 Navýšení: 42 % (větší rozloha)
Měsíční nájem od 1. 1. 2022: 1715 Navýšení: 3,5 % (úprava sazby za m2po 25 letech, snížení metrů, za které se platí)
Pozn. současný starosta je ve funkci od 5. 11. 2014A co ostatní náklady?
Nejvyšším nákladem je teplo, pak úklid a nakonec elektřina. V zpolitizované ordinaci je to navíc nájem křesla, které město v roce 2012 zakoupilo s tím, že se bude 20 let splácet v nájmu.
U tepla je u nás v Dobřanech obrovská výhoda, že nezdraží ani v letošním roce, protože městská teplárna má cenu pojištěnou ještě na rok. Přitom teplo dělá 40 % všech nákladů (bez nájmu a křesla). Oproti prostorům, kde se promítne do cen aktuální energetická krize, ušetří lékaři částku až desetkrát vyšší, než je nájem.Jaká je nálada mezi ostatními lékaři?
S lékaři jsme jednali v roce 2020, kdy projevili spokojenost se spoluprací. Nájmy byly podle nich srovnatelné s jinými městy. Jejich razantní zvyšování odmítli, ale návrh, že se sníží metry a srovnání sazby nerozporovali. Odmítli též větší sdílení ordinací. Žádnou stížnost na nájmy jsme nikdy neobdrželi. Budeme pro jistotu prověřovat náklady na úklid, které za posledních 8 let narostly vlivem růstu mezd trojnásobně (cca o 700 Kč na ordinaci a měsíc více).Je lékař politická hračka?
Podle nás má každý člověk právo na to, aby bylo respektované jeho přání, že nechce být figurkou na politické šachovnici. A přesně tohle si pan doktor nepřál. Nám to dal dost razantně najevo ústně i písemně. A my to respektujeme, ačkoliv bychom si to vysvětlování dost zjednodušili, kdybychom byli bezohlední.
Zeptala se kandidátka na starostku za PŽM pana doktora, zda ho smí takto zneužít pro svou kampaň? Má od něj souhlas? Nebo jsou jí prostě jeho přání a pocity lhostejné? Že by definice arogance?Bude středisko prázdné?
Aktuálně máme dva zájemce o provozování ordinace v Dobřanech, pro které hledáme prostory, protože do střediska už se žádná nová praxe nevejde. Spíše tedy budeme muset pro nové lékaře hledat prostory mimo středisko, než že by bylo prázdné.
Obeslali jsme lékaře ve středisku, zda se nějaký útěk nechystá. Hned první odpověď byla zhruba tohoto znění: "Ona bude volná ordinace? Jeden pracovitý lékař by o ní moc stál." Všechny odpovědi zatím jsou, že je vše OK.

Vaši Aktivní Dobřany

20 let s Vámi a pro Vás