Reakce na třetí

30.05.2020

Naše město je historicky vyhlášeno tím, že se nebojí postavit arogantní vrchnosti. Snad proto některé šikanérské instituce sledují dokonce Dobřanské listy. Každý čtenář zdaleka, třeba i politicky nominovaný trafikant, se cení. Připomenu náš spor s ÚOOZ, který zhatil průlomové koncesní řízení, jež by pomohlo transparentnosti oboru teplárenství v celé ČR. Ač to úřad dělat nemusel, podlehl nátlaku jedné z nejagresivnějších firem v oboru, pro niž bylo nepředstavitelné přijít o zisky kvůli novotám. A vyšťoural úplně bezvýznamnou chybu, typicky slovíčkářskou. Přitom úlohou úřadu by mělo být přispívat k férovým soutěžím, ne pokusy o ně zazdívat z vlastní iniciativy.

Krátce poté, co jsem nastoupil do úřadu, usídlila se u nás na týden kontrola z berňáku, prověřovala účelnost nákladů na volby ještě z období mého předchůdce. Po týdnu stráveném u nás pracovali dva vysokoškolsky vzdělaní lidé ještě další dva týdny v kanceláři. A našli. Pochybení spočívalo v tom, že město ušetřilo státu asi 2000 Kč tím, že náklady na osobní vozidla vykazovalo formou "cesťáků". Město si místo 3800 účtovalo jen 1800 Kč, ale výklad kontrolorů byl, že závažným způsobem porušilo rozpočtovou kázeň, neboť asi v dodatku k dodatku novely novely byl někde tento způsob zakázaný. Takže přišel nejpřísnější trest, vrácení 1800 Kč, plus sankce 1800 Kč. Stát si na sebe musí nějak vydělat, získal tímto v podstatě 7 400 Kč. Ale za jaké náklady? I kdyby měli kontroloři plat "jen" 30 000 Kč, vyšla jejich činnost na 45 000 Kč. Tehdy jsem napsal náměstku ministra financí, kde jsem mu navrhl paušální model platby za volby podle jednoduchého a spravedlivého vzorce, na kterém by ušetřily rozpočty státu i obcí. Slíbil, že to napraví, pak byl odejit, takže se dodnes volby proúčtovávají jako u hloupých na dvorku. A pak jezdí moudří inspektoři, pro které asi republika nemá důstojnější uplatnění.

Takových příkladů jsou stovky, kontrola v kompostárně vykazuje všechny obvyklé znaky zvrhlé byrokratické mašinerie, kterou ani za mák nezajímá podstata věci. Jen slovíčka. Opět jsem to nenechal jen tak, vrchnost se má alespoň zostudit, když nejedná rozumně.

A výsledkem je, že teď naše listy čte i Česká inspekce životního prostředí, která na jejich obsah reaguje i na svém webu. Začíná úderným prohlášením, že jsem ve svém článku uvedl nepravdy. Ale v textu se obhajoba této teze věrohodně nevyskytuje.

Paní mluvčí nezpochybňuje tvrzení, že nedošlo k žádnému poškození životního prostředí. Nerozporuje ani fakt, že jsme dostali téměř stejnou pokutu jako čerpací stanice, která otrávila potok. Pouze se pokouší tvrdit, že závěry kontroly nejsou slovíčkařením. V tom se neshodneme. Komu záleží na přírodě, považuje za trestuhodné její znečištění, poškození, ohrožení.

Existují pochopitelně i lidé s jiným přístupem, kteří trestají i chybějící tabulku, výkyv v organizaci práce, snahu o to, aby nevznikaly černé skládky, špatné názvosloví. S těmi nesouhlasím z principu bez ohledu na jejich motivaci. Zda jsou to zaslepení byrokraté, zda se chtějí zavděčit místnímu udavači, jsou placení od pokuty nebo je prostě jen baví dávat najevo svou moc vůči obcím. Kolegové starostové k tomu mohou sypat také řadu historek z rukávu.

A pokud jde o podezření, že tisková zpráva vznikla mimo půdu ČIŽP, je důvodné. Doporučil bych paní mluvčí, aby příště neposílala redakcím nepodepsaný word s kompletními informacemi o vlastnostech dokumentu. Z takzvaných metadat se dá vyčíst mnohé.

Nicméně děkuji za to, že ČIŽP nezpochybňuje hlavní obsah článku, kterým bylo ocenění dobré práce našeho lesního týmu. A také jsem rád, že si všimli (byli upozorněni) až na druhý článek, který si dobíral "náhodnost" kontroly. Díky tomu web ČIŽP zdobí de facto přiznání, že většina kontrol je na udání. A formulace paní mluvčí je natolik neobratná, že lze mezi řádky vyčíst mnohé. Moc jí za to děkujeme, má u nás květinu, pokud by k nám někdy trefila. Jako každému s pražskými manýry bych jí proto doporučil, aby si nepletla město a obec, proti tomu se jako patriot musím ohradit. A navíc by mohla dojet omylem k přátelům v Orlických horách. To je jediná kaňka na jinak velmi přínosné zprávě ČIŽP.

Vím, jaké úsilí stojí uchovat město v čistotě a vážím si proto práce všech zaměstnanců technických služeb, tudíž cítím povinnost se jich zastat vůči těm, jejichž "výkonů" si opravdu nevážím.

Martin Sobotka, starosta