Reakce na příspěvky zveřejněné v DL 9/2019 na str. 6 - 7

06.09.2019

Zajištění příjmů, prestiže a rozvoje města je natolik důležité téma, že jsem se tentokrát rozhodl zareagovat neprodleně nejen na dva články Marka Sýkory (oba na téma střelnice Vysoká).

Nejprve předešlu vše, co jsem k tomu zastupitelům již řekl.

1. Střelnice se bude stavět jen tehdy, pokud:

   a) výnosy z valů a dotace ze státního rozpočtu vystačí v úhrnu na investiční náklady;

  b) hluková studie a studie dopadů na životní prostředí vyvrátí obavy z rušivých dopadů na život lidí a přírodu v okolí;

   c) bude známá přesná analýza provozních nákladů a příjmů.


2. Provozovatel skládky váže na výstavbu valů (možná pro střelnici, možná pro jiný záměr) svou investici do recyklačního zařízení na stavební materiály, které by bylo pro Dobřany též ekonomickým přínosem.

3. Nejsme ve fázi, kdy se rozhodujeme, zda se střelnice bude stavět nebo ne, pouze se vyjadřujeme k tomu, zda jsme ochotní se tou myšlenkou zabývat. Přesto máme zájemce, kteří jsou ochotni zaplatit městu na zvláštní účet prostředky za uložení materiálů do formy valů. Nejdále je Marius Pedersen, který již předložil i písemnou nabídku. Čistá ruka pro město 20 milionů. Ve stejném nebo vyšším rozměru jednáme s dalšími dvěma partnery.

Tohle všechno jsem prokazatelně řekl na zastupitelstvu, takže si to každý pozorný zastupitel mohl zapamatovat, pokud se věnoval výkonu svého mandátu. Po přečtení výše uvedených článků jsem v rozpacích, zda se lze u všech zastupitelů na soustředění a paměť spolehnout.

Jenom takový malý detail, když jsme se bavili o biatlonu, zmínil jsem už na jednání, že pan předseda Českého olympijského výboru si ho přeje kvůli letnímu biatlonu, který je výbornou průpravou pro ten zimní. Kdo se trochu zajímá, ví, že v Chlumčanech je silná líheň talentů pro tento populární sport. Stejně legrační tvrzení o 600 m dlouhé brokové střelnici. Asi by to chtělo si o sportu před psaním článku něco nastudovat. Obdobné dovzdělání měl autor absolvovat i v legislativě, když píše o tom, kdo smí střelnici využívat. To ale nelze vyčítat, psát o věcech, o kterých nemá autor ani páru, je všeobecný nešvar.

Daleko závažnější je naprosté překroucení historie debaty o dani z nemovitosti.

Moje myšlenka nebyla motivována tím, aby město získalo výrazně více prostředků. Šlo o úvahu, zda více nezapojit do financování života města firmy vlastnící velké průmyslové objekty. Nás zatěžují, ale jejich daně se rozpustí ve státním rozpočtu. S výjimkou daně z nemovitostí. Byl jsem tehdy jediný, kdo si získal data a analyzoval je. Výsledky jsem podrobně popsal zastupitelům před pracovním jednáním (mail odešel všem 17. 2. 2017), které jsme na toto téma měli. Následně i Dobřanských listech. Ve zkratce připomenu. V hrubých číslech to vycházelo. Občané by zaplatili o 3 miliony na dani více a o 3 miliony na poplatku za odpady, který by se pro ně zrušil, méně. Město by mělo navíc do rozpočtu kolem 14 milionů Kč. Celé to ale nakonec bylo velmi nespravedlivé, dopad na starší lidi ve větších nemovitostech by byl ohrožující. A lidé v památkové zóně by to měli ještě těžší, nemovitosti jsou tu často větší a nelze je snadno přestavět tak, aby klesla jejich energetická náročnost. Na tuto nevýhodu mě neupozornil nikdo ze zastupitelů, ale jeden občan, který mě kvůli tomu navštívil.

Po pravdě, z tehdejší opozice se k návrhu tehdy vyjádřili dva, jeden byl pro, druhý proti. Byl to Josef Šefl z KSČM, který prosazoval mírnější zvýšení, ale nakonec byl první, kdo podpořil "dobřanský" model. Osobně jsem rád, že to takto dopadlo, lidem zbude více peněz, aby své domky opravovali a udržovali v nich život. Bydlet v centru pod dohledem památkářů není žádný med už teď.

K druhému článku, Marek Sýkora si dobře pamatuje, že jsem zmínil existenci ekonomické studie. Postěžoval si, že jí opozice nedostala. V tom jsme zajedno, jde o pracovní materiál jednoho ze subjektů, který má oprávněný ekonomický zájem vylepšit své postavení na úkor jiných partnerů projektu. Součástí toho je, že své výpočty a analýzy nedává z ruky. Město si každopádně provede vlastní, protože (a to už jsme u článku Václava Hrdonky) nestrpí, aby se opakovaly chyby kolem výsypky na Šlovickém vrchu a při výstavbě skládky Vysoká (vše před rokem 2014).

Oběma pánům bych rád připomenul, že zákonnou povinností vedení města je nespokojit se jen s přídělem peněz, které máme od státu, ale zhodnocovat i svůj majetek tak, aby město mělo dostatečnou příjmovou základnu. Městu se to dlouhodobě daří a posledních pět let v tomto směru přineslo skokové zlepšení, srovnání s rozpočty jiných šestitisícových měst si může udělat každý sám z veřejně dostupných zdrojů, na vyžádání rád sáhnu do archivu svých excelových tabulek. Na článku Václava Hrdonky je pozoruhodné i to, že pro všechny příklady chyb sahá více než pět let zpátky, do období předchozích starostů i bývalých právníků.

Ještě bych se rád vypořádal s urážkou lidí v Dobřanech, kterým leží na srdci životní prostředí. Myslivců si vážím, vztahy s městem jsou po nástupu komunikativnějšího vedení velmi hladké, o přírodu se opravdu starají, ale napsat o nich, že jsou jediní ochránci přírody v Dobřanech? Co všechny spolky, které se například zapojily do akce Ukliďme Česko (skauti, rybáři, turisté, kynologové, motokrosaři, klub Echo, vojáci, Budulínek, MPD...)? Co iniciativa kolem Přírodní památky Šlovický vrch? Co Český svaz ochránců přírody? Co dobrovolníci, kteří pomáhají sázet les? Co všichni ti lidé, kteří pro přírodu dělají rukama, nejen za klávesnicí?

Za sebe i za úřad mi svěřený se cítím povinný všem, o jejichž užitečné práci Marek Sýkora neví nebo ji neuznává, vyjádřit poděkování za to, že o životní prostředí pečují, něco pro něj dělají a udržují to, co je největší bohatství Dobřan. Spousta činorodých lidí, kteří vidí dál než na špičku svého nosu a nehledí jen na svůj osobní prospěch. My o nich víme a cítíme povinnost se jich vždy zastat a pomoci jim!

Mimochodem, Marek Sýkora měl pravdu ještě jednou, a to když napsal, že zatím jsme schválili jen memorandum, které je zcela nezávazné. Dodám jen, co jsem také řekl na zastupitelstvu, to nejhorší, co z projektu hrozí je, že se neuskuteční a město oddělí od skládky úhledné zelené valy a radnice bude muset vymyslet, jak utratit 70 milionů ze zvláštního účtu. To se dá, myslím, docela dobře zvládnout.

Babička měla rčení o zbabělcích a síni. Kdo se o nic nepokusí, nic nemá. Projekt projde spoustou posouzení včetně tzv. "velké EIA", takže je to zatím opravdu jen sen. Pro nás vlastence, kteří slzí u medailových ceremoniálů na olympiádě, opravdu není zlým snem pomoci české reprezentaci a ještě z toho mít pracovní místa a příjem.

Pro ty zastupitele, kteří jsou ochotni o střelnici přemýšlet, chystá jeden z partnerů návštěvu na podobnou střelnici v Itálii. Vidět jednou znamená víc, než 7500 krát klepnout do klávesnice.

A úplně na závěr, náměstek hejtmana Ivo Grüner, který patří mezi velké zastánce projektu, s ním již seznámil většinu radních. Nikdo nebyl zásadně proti a krajský úřad připravuje podklady pro příslušné usnesení. Možná, že do uzávěrky příštích listů, už bude vše odhlasováno i v orgánech kraje.


Martin Sobotka, starosta