Reakce na opoziční články

04.01.2019

V tomto článku najdete odpovědi na opoziční ataky z prosincového vydání Dobřanských listů. V lednových DL je otištěna jen část a zbytek najdete právě zde na webu AD.

Odkaz na prosincové Dobřanské listy  >> ZDE <<

Odpovědi si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo si je přečíst v tomto článku. 

Reakce na příspěvky opozice zveřejněné v prosincovém vydání Dobřanských listů

Dlouhá reakce na opoziční články

V první řadě bych rád poděkoval autorům všech článků za čas, který strávili přemýšlením o městě a přenosem svých úvah na papír. Jelikož jsme si vědomi toho, jak drahý je váš čas a tisk, rozhodli jsme se do budoucna v Dobřanských listech reagovat jen na ty články se závažným obsahem. Odpovědi na méně podstatné poznámky budou na našem webu. V tištěné podobě je předáme do Městského kulturního střediska, kde si je bude moci vyzvednout každý, kdo není na internetu. Nevyhýbáme se odpovědím, ale nechceme zabírat místo.

V tomto čísle tedy podrobně reaguji na článek zastupitele Martina Straky.

Ke složení rady lze říci toto. Uvažovali jsme o koalici, ale tu většině partnerů znemožnil slabý volební zisk. Získaly jeden hlas a koalice s desetkrát silnějším partnerem by pro ně byla nedůstojná. SND - STAN se třemi mandáty napoprvé odmítlo s AD samostatně jednat o čemkoliv, na druhou písemnou výzvu ani nereagovalo. Takže je rada složená ze zástupců Aktivních Dobřan a Cesta je cíl. Byla jiná varianta?

Co se týče daru hokejbalu, byl odhlasovaný bez protestů ještě před volbami v rámci rozpočtového opatření. Po volbách se schvalovala smlouva jen z důvodu právní opatrnosti. Žádný oddíl, který se na mě kdy obrátil s prosbou o sehnání peněz, nebyl odmítnut. O čem je řeč?

V další části článku se snaží pan Straka vzbudit dojem, že existuje zvýhodňování zájemců o koupi pozemků na úkor jiných. Lidově se tomu říká tlačenka. Někdo někomu něco prodá, někomu ne, podle toho, jak se mu líbí, nechá předbíhat ve frontě, to vše obvykle výměnou za protislužbu.

Sami posuďte, zda jde o tlačenku, když se dostane na všechny a všichni dosáhnou svého.

Nejprve k pozemkům v nové průmyslové zóně. První etapa prodeje byla stažena z programu zářijového (předvolebního) zastupitelstva, neboť se na poslední chvíli rozpadla dohoda zájemců. Řeklo se tehdy, že je všechny znovu sezveme a pokud bude shoda, prodají se pozemky zamýšleným způsobem po volbách. Slíbená schůzka se konala 31. října a všichni do jednoho potvrdili, že dohoda nastala a na žádné parcele nejsou dva zájemci. Uspokojeni byli všichni, kteří podali žádost do zmíněné schůzky. Stejný počet kupců jako pozemků. Kde je tlačenka?

Ano, malou část uspokojených podnikatelů tvoří podnikatelé, kteří se zapojili do kampaně v obou táborech. Dva pozemky koupil například spolukandidát pana Straky Ondřej Oravec, který se nabídl jako koordinátor celé zóny a pomáhá městu s tím, aby zóna vypadala co nejlépe. Stejně jako jiní úspěšní kupci stáli u rozjezdu její přípravy. Jsem rád, že máme v Dobřanech podnikatele, kterým nejde jen o sebe.

Pan Straka mluví o prodeji "per huba", míchá dvě události. Vrací se k předvolebním hrátkám na zastupitelstvu v září, kdy jeden ze zájemců zpochybnil dosavadní dohody kvůli údajným chybám v pořadí žádostí. Jsou e-mailové důkazy, že to byl lichý argument. Ale především je to dávno pryč. Od té doby proběhly dvě schůzky mezi podnikateli, městem a právníky. Na té první, která se konala 5. prosince, všichni potvrdili, že není mezi nimi spor nebo přetahovaná o pozemky. Jediné, co jim vadilo, byla přílišná přísnost smluv a jednostranné zvýhodnění města, což se ladilo na jednání 19. 12. Bylo to tvrdé vyjednávání, žádné hřejivé rozmítání nad dárečkem.

Druhým případem smyšlené pozemkové tlačenky je prodej pozemků ve "staré" průmyslové zóně. Žádný jiný zájemce nebyl. Šlo o lidi, kteří se do kampaně na ničí straně nezapojili, za co by měli dostat dáreček?

Na zastupitelstvu proti tomuto prodeji vytryskl pramen prázdných frází o tom, že k záměru chybí slohové cvičení. Připomnělo mi to, jak se prodávaly pozemky dříve, například Autodromu Most. Tehdy existovalo učené pojednání o tom, co tam postaví, tak se jim to prodalo. Nakonec to se ziskem prodali jinému subjektu a město ztratilo možnost pořádně ovlivnit, co vznikne nad Penny. Obdobné papíry popsané planými sliby byly i u dalších prodejů.

Dnes dbáme spíše na to, abychom znemožnili spekulaci, spolupracujeme se špičkovými právníky. V nově zavedených smlouvách je zákaz přeprodeje po dobu 15 let, povinnost podat do 12 měsíců úplnou žádost o stavební povolení a lhůta, kdy se po jeho získání musí začít stavět. Kvalitní smlouva je víc než slohové cvičení.

S dobrými pojistkami můžete dát šanci i obyčejným podnikatelům, i těm začínajícím Dobřaňákům, kteří nemají čas smolit vznešené projektové záměry a jinou náplň odpadkových košů. Dělají svou práci a tím prospívají okolí. Koneckonců německý hospodářský zázrak je postavený na silném podílu menších rodinných firem se vztahem k okolí. Jsem rád, že se povedlo pro ně zajistit prostor pro rozvoj. Zatahovat takové lidí do politických hrátek je z mého pohledu chyba.

Podkopávání vzájemné důvěry mezi těmi, kdo mohou město posunout k lepšímu životu všech, není záslužná činnost. Kritika je živá voda proti zkostnatění života a chybám z pýchy, potud jí vítám. I kritika je dílo a je dobrá tak, kolik práce si s ní pisatel dal, jakou sumu informací nashromáždil, kolik rozumu do ní vložil.

Krátký článek o oceňování, nesouhlas s tvrzením, že 2% jsou většina a neukojené předsednické ambice komentujeme způsobem popsaným v úvodu článku.

Za Aktivní Dobřany
Martin Sobotka, starosta


Reakce na příspěvky opozice zveřejněné v prosincovém vydání Dobřanských listů


Krátké ohlédnutí za oceňováním významných osobností města

Pod tímto titulkem vyšla slušná seminární práce v rozsahu téměř 4 normostran. Nebýt mé chyby, za kterou se rád opakovaně omluvím, mohla být klidně o půl stránky kratší. Vysvětlím později. Autorovi děkuji za to, že po dlouhé odmlce začal navštěvovat akce, na které je z pozice zastupitele zván. Patří to k výkonu funkce, jen tak dál...

A teď, jak to bylo. Jako starosta jsem oslovil e-mailem 7. února 2018 všechny zastupitele s výzvou, že budeme diskutovat o ocenění osobností. Zároveň tým pod vedením Lenky Tomanové začal chystat program a mimo jiné i dárek - historickou mapu města, popsanou v listopadovém čísle Dobřanských listů. Původně jsme plánovali Káčko, ale v srpnu jsme se rozhodli pro sv. Víta. Za prvé je mnohem důstojnější, za druhé se nám už rýsoval program oslav 28. října, do kterého přibyly akce vojenských historiků. Ocenění by se tak těžko přesouvali z Káčka do středu města. Na můj e-mail odpověděl jen Marek Sýkora, který nominoval emeritního ředitele PNvD Vladislava Žižku. Pak se dlouho nic nedělo, tudíž jsme se rozhodli řešit ocenění v rámci městské rady. Až těsně před volbami, na posledním zastupitelstvu, na konci úmorného jednání, zazněl dotaz. Přiznám se, byl jsem v šoku. Věděl jsem, že oslavy 28. října budou bez ohledu na to, jak dopadnou volby, poslední významnou povinností starosty ve volebním období 2014-2018. Měli jsme v plánu jim dát všechno, co bude třeba, v klidnějším období po sečtení hlasů. A dali jsme, byla spousta pozitivních ohlasů, noblesní večer se vším všudy, rád na to vzpomínám.

Ale zpět do září. Od února nic a najednou zájem. Ano, nechal jsem se rozhodit a vrátil se v myšlenkách k počátkům, kdy to mělo být v Káčku. Řekl jsem hloupost, omlouvám se stejně, jako jsem se omluvil už onoho září. Jak je vidět nestačilo to.

Zbytek pitvat nebudu, ocenění by neměli mít zkaženou radost, kterou jim ještě pod-trhl dobrý nápad Lenky Tomanové. Nechala vyvolat fotografie z ocenění a osobně je předala oceněným, což je vzhledem k její vytíženosti ohromné gesto. Třešínka na dortu upečeném z Víta, Vozembachu, vojáků s vlajkami a obětavé práce dalších dam, Jaroslavy Umnerové, Ivany Šusterové a Hany Plassové. Jan Vozár sice není dáma, ale i on hodně pomohl.

Jak se nám nepodařilo prosadit názor většiny...

O důvodech přesunutí ohňostroje jsme psali v listech dvakrát. Rozhodnutí předcházela rozsáhlá a bolestná debata. Nic není v životě zadarmo. Předpokládali jsme, že ne-půjde o populární krok, přesto jsme ho riskli před volbami. Z reakce lidí po ohňostroji 2018 jsme zjistili, že šlo o správný krok, negativních reakcí bylo minimum. Lidé spíše doporučovali, co by se mohlo vylepšit. Lépe ozvučit prostor, zhasnout veřejné osvětlení na mostě. Nasloucháme jim, proto by měl být příští ohňostroj ještě lepší, i když určitě při jeho vyhodnocení přijdeme s nápady na další vyšperkování. A ještě douška k titulku, anketa s manipulativním výběrem fotografií na Facebooku svého vlastního sdružení, to je většina? Odhlédněme od počtu přespolních, kteří klikli na "správnou" odpověď. Oněch 140 lidí představuje 2,3% obyvatel, 3% všech voličů ve městě, 6,2% těch, kteří v říjnu přišli k urnám. Z voličů SND - STAN to je už slušných 38%, ale ani tady to není více než 50%, aby se alespoň nějak dalo mluvit o většině.

P.S.: Po napsání této reakce došlo k politováníhodné události v Touškově, kde městský ohňostroj zranil tři děti. Přejeme jim rychlé uzdravení s minimem slz z bolesti. Jsme rádi, že v Dobřanech jsme přestali chodit se džbánem pro vodu, dříve než se ucho utrhlo. Nové odpaliště je dostatečně izolováno od diváků, pokud někdo nebude vědomě riskovat, nic se mu nemůže stát.


Fraška při volbě předsedy osadního výboru Vodní Újezd

Za prvé, na ustavujícím zastupitelstvu se sešly dvě kandidatury na předsedu, písemná od pana Hojdy a deklarovaná od paní Šebestové. Proto jsme stáhli volbu předsedy, aby zastupitelstvo nenarušilo dohody "místních". Zatímco ze Šlovic jsme dostali zprávu, koho chce mít výbor za předsedu. Z Vodního Újezda nic nedorazilo, tudíž jsme učinili dotaz a obratem jsme získali kandidaturu Jana Hojdy. Za jeho předsednictví 2014-2018 se vykoupily pozemky pro hřiště, vzniklo zázemí, zvýšila se dopravní bezpečnost, začal se projektovat vodovod, dařilo se získávat pozemky pro bezpečnou cyklodopravu a oprášil se projekt dokončení chodníku. Z mého pohledu úspěšný předseda, se kterým je tvrdá, ale férová spolupráce. Naopak nemám pochopení pro bumerangový styl politiky, kdy někdo v roce 2014 položí funkce, aby je v roce 2018 nutně potřeboval zpět. V některých stranách je to očividně jinak.