Jde o jména nebo o věc?

15.08.2019

Jedním z úkolů vedení města je rozhodovat o efektivním využití nebytových prostor. Z minulosti lze uvést několik příkladů, kdy městská rada rozhodovala o změně nájemců, kteří sice za prostory platili, ale nevyužívali je ideálním způsobem.

Prvním příkladem byl obchod, kde se dnes prodává ovoce a zelenina. Referentky správy majetku přišly s tím, že se na ně obrátil zájemce o otevření prodejny. Sortiment odpovídal anketě, ve které jsme zjišťovali, po kterých službách lidé nejvíce baží. Požádaly nás, abychom se spojili se současným nájemcem vhodného nebytového prostoru, neboť jej využíval pouze jako sklad. Po nějaké době se to podařilo vyjednat a obchůdek má řadu spokojených zákazníků.

Druhým příkladem byl nebezpečný stav v jednom z vnitrobloků, kde bylo vedle bytů skladováno velké množství hořlavého materiálu. I tady s námi nájemce normálně jednal a nebezpečí se podařilo odstěhovat.

Dosud nejnáročnější akcí tohoto typu bylo uvolnění prostor pro fitness v kasárnách, zde bylo potřeba vést jednání se čtyřmi nájemci. Jelikož normálně komunikovali, dosáhli toho, že město pro ně zajistilo náhradní prostory. Vše se obešlo bez konfliktu.

Začátek čtvrtého příkladu je stejný. Na správu majetků se obrátil v lednu tohoto roku nájemník městského bytu s tím, že jeden z bývalých nájemníků domu již vyklidil i garáž, a že by o ni měl zájem. Zároveň byl v domě požadavek na zřízení místnosti pro kočárky a jízdní kola.

Referentka měla shodou okolností mobil na daného bývalého nájemníka a oslovila jej s dotazem, zda garáž nadále potřebuje. Odpověď nepřišla. Pak dotyčného vyhledala při jednání na radnici a on jí slíbil, že se poradí s rodinou, neboť garáž je stále psána na otce, po kterém ji "zdědil" spolu s bytem.

Ani potom se referentka odpovědi nedočkala, téměř po čtvrt roce bez reakce logicky usoudila, že zájem není. Následně navrhla poslat výpověď ze smlouvy. Rada, nic zlého netuše, tento krok posvětila.

Až pak přišla reakce, která měla nepatřičně silný emocionální náboj, obsahovala vyčítání domnělých křivd a celkově působila jako předstupeň následné politizace celé věci. K té došlo na jednání zastupitelstva i v článku pana zastupitele Straky.

Na zastupitelstvu opozice brala za bernou minci tvrzení, že v garáži byly skladovány kompenzační pomůcky pro nemocného, který bydlí v obsousední obci 8 km daleko. Rada měla proti tomu svědectví jiných nájemníků, kteří potvrdili vyklizení většiny obsahu garáže v lednu, navíc hygienické podmínky v garáži nesvědčily skladování zdravotnického materiálu. Přesto jsme jako vstřícné gesto nabídli nebytový prostor pro skladování oněch pomůcek.

Prostory v bytových domech by měly primárně sloužit nájemníkům, kteří v nich žijí.Proto zde vznikne kočárkárna pro všechny, po které je poptávka.

Článek se záměrně vyhýbá konkrétním jménům... Posuďte sami, zda jsou důležitá...